Individuellt

Individuellt

Coachande samtal & stresshantering

Coaching enligt ICFs (International Coach Federation) kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

  • Personlig coaching
  • Coaching via telefon
  • Coching via Skype

 

Stresshantering/återhämtning

Individuellt – Coaching och stresshateringstekniker, avslappning. Vi tittar på vad som stressar dig och varför. Du får redskap för att förebygga, minimera och hantera stressen. Sessioner á 50 minuter med möten varannan vecka eller enl. överrenskommelse.

 

Personlig utveckling – Coaching

Vare sig du står inför en förändring, vill uppnå ett bestämt mål eller helt enkelt behöver mer kraft, energi och glädje på arbetet eller i livet i stort. Sessioner á 50 min.

 

Läs mer om coachande samtal

Läs mer om avslappning och mediation

 

För prisuppgift be om offert.

 

Vi är anslutna till FlexPay/Benify och friskvårdspengen gäller.

 

Glada Sköldpaddan Copyright © All Rights Reserved