Medicinsk Qi Gong

Medicinsk Qi Gong

 

Qi Gong passar oss som vill få mer energi, harmoni och glädje. Det minskar stress och värk,

stärker immunförsvaret och skapar balans i kropp och själ.

Effekten av Qi Gong när det gäller att slappna av och hantera stress, kan jämföras med den effekt som hård träning ger, enligt en undersökning vid Örebro universitet. Genom att koncentrera sig på sina rörelser under Qi Gong rensar man huvudet och stressen som är kopplad till tankar och oro lämnar kroppen. Qi Gong kan därför vara ett bra alternativ till hård fysiks träning.

När du tränar QiGong skapar du harmoni och stärker din livskraft.

Qi Gong stimulerar och stärker leder, muskler, senor, nervbanor och cirkulation av exempelvis blod och lymfa på ett naturligt och välgörande sätt.

Träna Biyunmetodens Qi Gong för att:

  • Den är enkel, naturlig och lätt att lära sig

  • Träningen kan utövas när och var som helst och är en god hjälp till självhjälp

  • Metoden är vetenskapligt utvärderad i Sverige bl.a. vid Örebro Universitet

 

  • Metoden används för rehabilitering och friskvård i landsting, innom vården som FaR, Fysisk aktivitet på recept, patientföreningar, pensionärsföreningar och andra organisationer

Medicinsk Qi Gong enlig Biyunmetoden

Biyunmetoden är en egenvårdsmetod där man genom avslappning, naturlig andning, koncentration och naturliga rörelser tillför livsenergi (qi) till kroppen och hjärtat. Denna samordning mellan inre och yttre rörelser, stillhet och aktivitet, ökar människans förmåga till självläkning och förbättrar kroppens funktioner.

Biyunmetoden är utvecklad av den kinesiske QiGongmästaren FAN XIULAN för att hjälpa nutidsmänniskan att komma till rätta med stress, återfinna en hälsobringande balans mellan kropp och själ och att förebygga och motverka sjukdom.

Speciellt effektiv är metoden vid behandling av olika former avsmärta, stela leder, reumatism, rehabilitering av ryggar,nackar, förslitningsskador och hjärtproblem.

Immunförsvaret stärks, koncentration och inlärningsförmågan förbättras. Metoden främjar även kreativiteten och det psykiska välbefinnandet.

 

Biyunmetoden utmärks av enkla, mjuka rörelser som utförs under koncentration och avslappning. Det mentala förhållningssättet, koncentrationen och hur och vad man tänker är minst lika viktigt, kanske till och med viktigare än de fysiska rörelserna.

 

Rekommenderas inte vid diagnoser som t.ex. Schizofreni, Bipolär sjukdom, Epilepsi, Psykos (gäler även om dessa diagnoser finns i nära släktled)

Bygger på den traditionella kinesiska medicinen.

Den traditionella kinesiska medicinen (TKM) har sina rötter mer än 5000 tusen år tillbaka i tiden. TKM genomsyras av helhetstanken att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra. Man har utarbetat ett medicinskt system som gör det möjligt att behandla enligt en helhetssyn.

De fyra huvudgrenarna inom TKM består av: Medicinsk Qi Gong, Akupunktur, Örtmedicin och Tuina - kinesisk massage.

 

Miljontals kineser har under årtusenden i samklang med naturen ägnat sig åt kroppsövningar och mental träning för att främja sin hälsa. Man anser att människan sedan födseln fått ett visst mått av grundläggande livskraft (Yuan Qi), och att man medelst Qi Gong träning kan aktivera denna livspotential och på så sätt utnyttja kroppens självläkande kraft maximalt.

Biyunmetoden kom till Sverige 1992 och har sedan dess valts av över 100.000 människor i Sverige (2009). Utbildningen är godkänd av Education Department of the Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.

 

Läs mer om:

Biyunföreningen Gröna draken

Biyunakademins hälsocenter

 

 

 

 

 

 

 

Glada Sköldpaddan Copyright © All Rights Reserved